Vinter REA 30%

Rena händer på ett kick

Se till att göra det enkelt för alla att hålla händer och mobiltelefon rena. Köp eller leasa en Rena Händer-automat - vi levererar dagens behov av automatisk hand- och mobilrengöring på ett säkert sätt.
från 18 kr/dag
Lägg till i varukorgen
Alltid fri frakt

Rena händer räddar liv: Köp Rena Händer-automaten

Varför är rena händer så viktigt?

Nu är det viktigare än någonsin att du skyddar dig och andra från smittspridning. Handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Bakterier och virus kan överföras till händerna efter kontakt med förorenade ytor som exempelvis handfat, handtag och disk-och arbetsbänkar, trappräcken, knapplås, kaffemaskin med mera, föremål som våra händer ständigt är i kontakt med. Om man sedan kliar sig i ögat eller stoppar fingret i munnen kan bakterierna eller viruset orsaka sjukdom. Med en Rena Händer maskin i din entré så hjälper du till att minska smittspridningen.

Hjälp dina anställda och besökare att tvätta händerna på rätt sätt

En bra regel är att tvätta händerna så fort du kommit in, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. Rena händer är också av mycket stor betydelse för att motverka antibiotikaresistens. I de sammanhang där möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit eller handdesinfektionsmedel vara ett alternativ. Många stora studier visar att handdesinfektion är betydligt skonsammare för huden än tvätt med tvål och vatten. Desinfektionsmedlen innehåller återfuktande medel, exempelvis glycerol, som mjukar upp händerna.

Rena Händer hjälper till

Vi ser ett behov av att förenkla i en värld som är besvärlig, och har en Rena Händer automat som är funktionell och oerhört användbar. Inte bara just nu utan även i framtiden.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. (HSLFFS 2020:12)

Alla verksamheter i Sverige

1 § Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.