Telefonist med headset

Om oss

Vi har inte någon livslång erfarenhet av Rena Händer automater, men vi har en livslång erfarenhet av att leverera och möta kunder, oavsett bransch. Vi ser ett behov av att förenkla i en värld som är besvärlig, och har en produkt som är funktionell och oerhört användbar. Inte bara just nu utan även i framtiden. För Rena Händer är här för att stanna. Oavsett pandemi eller inte. Kontakta oss eller någon av vår återförsäljare så kan vi berätta mer.

Återförsäljare

Västmanland

Beata Snellman

073-9352211

bs@renahander.nu

Skåne/Danmark

Tony Culjak

073-530 58 00

tony@renahander.nu

Halland och Kronoberg

Hans Karlsson

072-230 02 05

hans@renahander.nu

Gävleborgs län

Eric Storvestre

073-837 24 59

eric@renahander.nu

Uppland

Irene Lindell

076-126 22 09

irene@renahander.nu

Värmland

Benny Enneby

070-515 11 90

tony@renahander.nu

Huvudkontor

Växel

010 – 150 19 40

info@renahander.nu

VD

Saleh Mahmoudi

076-7966277

sm@renahander.nu

Försäljningschef

Liviu Voinea

076-1963528

lv@renahander.nu